Norway

Farming

Furuno Norge har utviklet en løsning for RADAR-overvåking på oppdrettsanlegg:    
•        oppdager    ulovlig    fiske    og    ferdsel    i    og    rundt    anlegget    
•        øker    sikkerhet    for    personell    på    anlegget    med    AIS-SART    i    flytevesten    
•        automatisk    varsling    av    potensiell    kollisjon    mellom    fartøy    og    anlegg    
•        har    full    automatisk    styring    av    kamera    
•        overvåke    andre    systemer    (brann,    innbrudd,    vanninntrengning,    etc.)    

  • x