Norway

RD-20

Products > 

Key features

  • Rød LED dispaly på RD-20 gir et samlet utseende for alle sensor displayene
  • Inntil 10 displayer kan bli koplet sammen i serie ved hjelp an seriekabler
  • Displayenes briljans kan kollektivt bli kontrollert fra en dimmer kontroll

 

  • Download

  • x