Norway

Russia

Blue: «Furuno dealer»
Green: «shipyard»

  • x