Norway

Oppdrett - Servicebåt/ Arbeidsbåt

 

Behovet og utstyrskravene om bord på fartøyene som benyttes i oppdrettsnæringen er varierende.

 

Furuno har utstyret som kreves, og nedenfor er en matrise som beskriver hvilke utstyrskrav som gjelder:  

 

Klikk her for å komme til systemskissen for store arbeidsbåter.

 

 

  • x