FCV-628

Compact 2-frequency echo sounder with ACCU-FISH™ og RezBoost™

  • Skiller ekkoene svært godt fra hverandre
  • Fulldigitalisert mottaker og sender
  • ACCU-fish, viser fiskens størrelse
  • Meget god autofunksjon
  • 600W sendereffekt
  • Bunnklassifisering
X
X