Norway

Aktuelt

noimage

Trond Strømmen, Thore Østensen og Knut Vidar Lauritsen ser fram til et tett og godt samarbeid

Tett samarbeid mellom Furuno Norge, Vico og Telko
Furuno Norge, Vico og Telko forener krefter for å skape nye produkt og tjenester innen maritim elektronikk.

Telko AS, som gjennom de siste 20 årene har utviklet og levert navigasjonsproduktene Telchart og Tecdis i samarbeid med Furuno Norge AS, omstrukturerer og gjør seg klar for fremtiden. Furuno Norge AS og Vico AS skyter inn mer kapital i Telko, og vil ha en eierandel på 25% hver i selskapet. Telko Holding AS vil etter dette kontrollere 30%, og IT Brekketoppen 20%. IT Brekketoppen eies av Knut Vidar Lauritsen, som overtok som administrerende direktør i Telko AS fra 1. oktober 2017.

Telko og Furuno Norge har fornyet sin eksklusive distribusjonsavtale for alle Telkos produkter i det norske markedet, der Furunos landsdekkende salgs- og servicenettverk bestående av Vico og 43 andre forhandlere har vært en viktig del av suksessoppskriften. Internasjonalt vil Telko etablere egne distribusjonskanaler.

Den videre utviklingen av selskapet vil ta utgangspunkt i de etablerte produktene, og videreutvikle kapasiteten innenfor e-navigasjon og digitale tjenester.

De tre samarbeidspartnerne ser fram til et tett samarbeid hvor de sammen skaper nye og gode navigasjonsløsninger for kundene.

Publisert 01.02.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  marianne
Source : 


  • x
  • x