Norway
home >  Produkt > Fangstkontroll > Trålsonar/fangstsensor > Dybde/ Tempsensor

Dybde/ Tempsensor

Nøkkelegenskaper

  • Oppdatering    Dybde 3-8 sek., temp. 3-16 sek.                          
  • Rekkevidde dybde: 300/600/1200/1800 meter
  • All maskinvare (hardware) installert
  • Typisk levetid batteri, opptil 500 timer
  • Ladetid, standard 8-12 timer / 4 timer hurtiglading

Kontakt din forhandler

Prod. nr:
trekant
 MAR-TD-5-00, A1 Temperatursensor +- 0,1 grad
trekant MAR-TD-6-00, A1 Dybde sensor 0,1 % nøyaktighet
trekant MAR-TD-7-00, A1 Temp/ Dybde sensor 0,1 % nøyaktighet
trekant MAE-TD-8-00, A1 Temp +- 0,1 grad PI kompatibel
trekant MAR-TD-9-00, A1 Dybde sensor 0,1%, FS Simrad PI kompatibel
trekant MAR-TD-10-00, A1 Temp/ Dybde sensor PI kompatibel

Programopsjoner: Pitch & Roll 

  • Nedlastinger

  • x