Norway
home >  Produkt > Fiskeleting > Ekkolodd > DFF1-UHD

DFF1-UHD

Nøkkelegenskaper

  • Enkelt å lese tetthet av fiskestim
  • Enkelt å lese bunnkonturene
  • En ser fisk nær bunnen
  • Markerer individuelle fisk og agnfisk, til og med når de svømmer svært tett
  • Nedlastinger

  • x