Norway
home >  Produkt > FAR-2137S (utgått)

FAR-2137S (utgått)

Nøkkelegenskaper

  • IMO Typegodkjent radar
  • En vinner under vanskelige værforhold
  • Kan lagre egne brukerinnstillinger
  • Kan opereres med tastaur eller rulleball
  • Kan vise kartoverlag C-MAP (ekstrautstyr)
  • 100-måls ARPA (automatisk målsporing) og 1000AIS (Automatic Identification System)

Kontakt din forhandler

Typegodkjent sammen med utvalgte skjermer. Se sertifikat.

  • Nedlastinger
  • Sertifikater
     trekant Sertifikat
     trekant Brosjyre

     trekant Furuno IMO radar oversikt

  • x