Norway
home >  Produkt > Felcom-16 (utgått)

Felcom-16 (utgått)

Nøkkelegenskaper

Kontakt din forhandler

  • Klasse 2 Inmarsat mini-C (ikke GMDSS-godkjent)
  • Mottar EGC meldinger
  • To-veis kommunikasjon; Teleks, FAX, Internet e-mail
  • Kan benyttes til Polling, Data reportering, LRIT

  • Nedlastinger

  • x