Norway
home >  Produkt > Felcom-16SSAS

Felcom-16SSAS

Nøkkelegenskaper

Kontakt din forhandler

  • Klasse 2 Inmarsat mini-C med SSAS
  • Multiadresse utsending ( 5 forskjellige addressater)
  • GPS innebygget
  • Polling, Data rapportering
  • Diagnoseprogram for vedlikehold

  • Teknisk data
  • Nedlastinger
INMARSAT INMARSAT MINI-C (SSAS)

Utstyr : Antenne IC-116, Kommunikasjonsenhet IC-216, Koplingsboks IC-315, Alert Units (2) IC-307, Software for PC
Power Supply : 24VDC


  • x