Norway
home >  Produkt > Felcom-16SSAS (utgått)

Felcom-16SSAS (utgått)

Nøkkelegenskaper

Kontakt din forhandler

  • Klasse 2 Inmarsat mini-C med SSAS
  • Multiadresse utsending ( 5 forskjellige addressater)
  • GPS innebygget
  • Polling, Data rapportering
  • Diagnoseprogram for vedlikehold


  • x