Norway
home >  Produkt > Navigasjon > GPS > GP-170

GP-170

Nøkkelegenskaper

  • Type godkjent GPS iht MO Resolution MSC.112(73) og IEC 61108-1 Ed.2 for SOLAS krav på og etter 1 juli 2003
  • Informasjon av fart og kurs over grunn til AIS, radar etc.

Prod. nr: IMD03226006

  • Nedlastinger
  • Sertifikater
   trekant Sertifikat GPS
   
trekant Sertifikat DGPS
    trekant DoC
   trekant Brosjyre
   trekant Måltegning
   trekant Koblingsskjema

  • x