Norway
home >  Produkt > Fiskeleting > Sonar > FSV-75/3D BB

FSV-75/3D BB

Nøkkelegenskaper

 • Støyfritt bilde med skarp og detaljert presentasjon av ekko
 • Høy skilleevne
 • Detekterer godt slør og små stimer og skiller mellom fisk og åte
 • Svært rask sweep. 180°/8 sek.
 • 10 brukerprogram for optimalisering for ulike typer fiskeri
 • Enkel og intuitiv betjening. Standard pc mus kan tilkoples
 • Norsk meny
   

NYHET! 3D opsjon

 • Roterbar 3D presentasjon av sonarbildet
 • 3D presentasjon av historikk
 • Biomassemåling

Kontakt din forhandler

Standardsett inkluderer:

1 stk. prosessor 
1 stk. betjeningspanel med 10 m kabel
1 stk. sender/mottaker-enhet
1 stk. hull unit for 800 mm stroke
1 sett standard installasjonsmaterialer


Kontakt din forhandler eller kontakt oss for et tilbud.

Høyfrekvenssonar FSV-75 BB er et svært godt redskap for deteksjon av slør og mindre stimer, samt fiskeslag uten svømmeblære, som makrell. Den er også godt egnet under vanskelige forhold som strøm, temperaturskifter eller innblanding av ferskvann.

Med en frekvens på 180 kHz og avansert signalprosessering gir denne sonaren et støyfritt bilde med skarp avtegning av ekko. FSV-75 skiller eksepsjonelt godt mellom bunn og fisk som står nær bunnen. En sonar med lavere frekvens har ikke samme skilleevne og detaljeringsgrad og dermed vil bunn og fisk gå i ett.

Dybde for stimen og avstand fra bunn kalkuleres nøyaktig og fargeskala og -intensitet angir hvor tett fisken står.

Hele 10 brukerprogram er tilgjengelig for optimalisering av sonarbildet for ulike typer fiskeri.

NYHET: FSV-75 3D
Alle kunder får muligheten til å teste 3D-versjonen!

Kontakt oss for avtale om test!


FSV-75 med 3D opsjon har støtte for to-skjermsløsning. Dette gir mulighet til å jobbe i det tradisjonelle sonarbildet og samtidig ha 3D-visningen aktiv, enten ved at to dedikerte skjermer er tilkoblet prosessor eller gjennom en matriseløsning.

 

3D presentasjon og nyttige funksjoner.

Historikk i 3D. 
Mens det tradisjonelle sonarbildet gir et kontinuerlig oppdatert øyeblikksbilde av deteksjonen gir 3D opsjonen en nøyaktig presentasjon av historikken for området man har gått over. Presentasjonen er lett å forstå og gir god oversikt over hvor fisken står, i forhold til båten og i forhold til bunn, også etter at fisken har forsvunnet fra sonarbildet.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Leting og tråling. 
FSV-75 er en stepping sonar med svært høy hastighet. 180° dekkes på kun 8 sekunder som er svært raskt. Under leting eller tråling kan man velge å sette sweep til en mindre sektor eller man kan deaktivere sweep og la sonaren se rett ned, eller forover med en justerbar vinkel fra 90° - 0°.

Med sweep deaktivert og tilt tilpasset dybden, kan man ha stor nytte av å se det tradisjonelle sonarbildet sammen med 3D presentasjonen. Behovet for å jobbe aktivt med sonaren blir betydelig redusert og man får i tillegg mer detaljer som gjør det lettere å ta raske og gode beslutninger.

 

Deteksjon med samtidig 3D historikk.


 

 

 


 


3D observasjon av fisk i not.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biomassemåling. 
FSV-75 3D har signalprosessering som gir rikelig nok detaljer til å kunne beregne biomasse. Man setter ut en ramme rundt aktuelt område og får avlesning i skjermbildet i 3D-visningen. Rammens størrelse, plassering og dybde justeres enkelt fra kontrollpanelet eller med ekstern mus.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 • x