Norway

TS-331A

Nøkkelegenskaper

  • God ekkopresentasjon
  • Full oversikt over inngang i nota
  • Separate og uavhengige ekkolodd og vertikal sonar
  • Ny layout av trålsonarbilde
  • Flere nye funksjoner er lagt til

Prod. nr: 400000165

Standardsett inkluderer:
1 stk undervannsenhet
1 stk broprosessor
1 stk datamus

  • Nedlastinger
   trekant Brosjyre

  • x