I en pressemelding 13. desember 2022 informerer Furuno Norge i samarbeid med Ålesund kommune om en ny værradar på Aksla. Denne radaren gir Ålesund kommune lokale og nøyaktige værobservasjoner, som er til nytte og glede for alle innbyggerne. I tillegg til at den skal brukes til å utvikle nye tjenester og styre kommunal innsats mest mulig effektivt. 

Furuno Norge AS og Ålesund kommune har inngått et samarbeid om en ny værradar i Ålesund. Værradaren ble installert på Aksla i sommer og er nå i full drift. Radaren har en rekkevidde fra Hustad i nord til Stadt i sør, og registrerer kontinuerlig type nedbør, mengde nedbør og hastighet.

Værradaren skal komme både kommunen, innbyggerne og næringslivet til gode!

Værradaren eies- og driftes av Furuno Norge, mens Ålesund kommune bidrar med infrastrukturen rundt radaren. Formålet med samarbeidet:

  • gi bedre værdata tilgjengeleg for publikum
  • dele nyttig værdata med Meteorologisk institutt
  • utnytte informativ værdata i kommunale tjenester
  • bidra til forskning, utvikling og innovasjon i regi av akademia og forskningsinstitusjoner
  • legge til rette for bruk av værdata i Furuno Norge sin produkt- og tjenesteutvikling

Produktansvarlig for værradar i Furuno Norge, Kenneth Eilertsen sier at god informasjon om været blir stadig viktigere for samfunnet, spesielt innen offentlig planlegging av infrastruktur, drift av offentlige tjenester og beredskap.

 - En lokal værradar som den vi bidrar med her kommer med nøyaktige, lokale nedbørsobservasjoner og utfyller Meteorologisk institutt sine system på ein god måte. Dette kan ha betydning inn mot planlegging og tiltak til både luft- og skipstrafikk. Mulighetene er mange, det er nå vi skal skape verdi, sier Kenneth Eilertsen med et smil.

Værradaren gir presis og lokal værvarsel som kan brukes som grunnlag for konkrete tiltak. I andre deler av verden blir Furuno værradar allerede brukt blant annet til å overvåke risiko for skred og flom, samt redusere risiko under værkritiske operasjoner.

Furuno Norge produktansvarlig for værradar, Kenneth Eilertsen
Vil du vite mer om dette samarbeidet? Kontakt Kenneth Eilertsen

- Vi ønsker å bidra til at norske aktører også kan utnytte denne teknologien, fortsetter Eilertsen.

 Nøyaktig og lokal værtjeneste er tilgjengelig

Meteorologisk institutt tar imot data fra værradaren og lager den grafiske framstillingen av de lokale værobservasjonene. Denne live visningen skal ligge på Ålesund kommune- og Furuno Norge sin hjemmeside, til glede for alle sunnmøringer som er opptatt av været lokalt!  Det vil også være nyttig for innbyggerne både når det gjelder sikkerhet og planlegging av hverdagen.Også Meteorologisk institutt er begeistret for mulighetene dette samarbeidet gir de og ser nå på hvordan data fra den nye radaren kan benyttes i sine tjenester. 

- Målsetningen vår er å kunne bruke lokale radarer for å øke datagrunnlag for værvarsling til allmenheten. Vi dekker i dag hele Norge med et nettverk av værradar. Hver radar "ser" ca 240 km ut fra der han står plassert. På grunn av fjell og fjorder kan vi med lokale radarer øke kvaliteten i tjenestene våre, og sikre enda bedre dekning. De foreløpige resultatene fra radaren i Ålesund er lovende, sier Vegar Kristiansen, avdelingsleder i Meteorologisk institutt.

Helge Veum, leder for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune er begeistret for mulighetene denne radaren kan gi innbyggerne i framtiden. 

Utvikling av kommunale tjenester

Kommunalsjef Malin Piegsa forteller at kommunen vil se videre på hvordan værdataene kan bli brukt til å forbedre og utvikle tjenestene i kommunen. Først blir det knyttet til vann og avløp. Hun synes det er stort at Ålesund er første kommune i landet med denne tjenesten. Målet er å bruke informasjonen om nedbørsmengder til smartere drift og reduserte kostnader. I tillegg er det også utrolig kjekt å kunne tilby innbyggerne en ny tjeneste som vi tror vil være både nyttig og interessant for veldig mange.  Kommunen håper at en lokal værradar og innsikten vi får nå vil bidra til nye forskings- og innovasjonsaktiviteter i regionen.

- Dette samarbeidet set oss betre i stand til å lage morgondagens løysingar. Informasjon om vêr og klima vert stadig viktigare, seier Helge Veum, verksemdsleiar for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune.

Sanntid værpresentasjon