Åpenhetsloven

Redegjørelse av aktsomhetsvurdering

Organisering/ansvar:

Se oversikt på vår ansattside.

Vårt driftsområde:

Salg og markedsføring, utvikling av produkter og tjenester, prosjektledelse, leveranse og installasjon, service og support av maritime produkter.

Aktuelle lover:

Redegjørelse av aktsomhetsvurdering - Åpenhetsloven:§ 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Retningslinjer/Rutine:

Furuno Norge sine retningslinjer og rutine for aktsomhetsvurdering knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold omfatter:

Retningslinjer:

Rutine:

  • Aktsomhetsvurdering vha. OECDs Ansvarlighetskompass
  • Overordnet risikovurdering inkl. risiko- og konsekvensvurdering av forhandlere, leverandører og forretningsforbindelser
  • Basert på resultat fra risikovurdering, prioriteres og defineres behov for oppfølging av aktuelle forbindelser
  • Informasjon og samtykke innhentes fra definerte forbindelser(vha. god forretningsskikk og anstendig arbeidsforhold og Code of Conduct)
  • Overvåking og oppfølging av mottatte svar / aktuelle forbindelser
  • Ved evt. avdekket risiko eller potensiell risiko:Følge aktuelle forbindelser tett opp, for å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ konsekvens
  • Kontinuerlig overvåking av tiltak og resultat
  • Årlig redegjørelse av vår aktsomhetsvurdering kommuniseres via vår nettside

Resultat/Informasjon vedr. aktsomhetsvurdering:

Ingen negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser er pr. dags dato avdekket gjennom vår aktsomhetsvurdering. Med bakgrunn i dette er heller ingen tiltak for å stanse negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko planlagt eller iverksatt.