Om Furuno

BANNER_about_Furuno

Furuno er en av verdens fremste leverandører av maritim elektronikk og har mer enn 3.000 ansatte på verdensbasis. Morselskapet er Furuno Electric co. Ltd, med hovedkontor i Japan. Furuno-konsernet har et salgs- og servicenettverk bestående av datterselskaper, distributører og servicestasjoner over hele verden.

Siden 1948 har Furuno levert løsninger til maritim bransje som gjør det mulig å ta gode beslutninger om forhold som er utilgjengelig for menneskelige sanser. I dag leverer Furuno anerkjente løsninger innen navigasjon, kommunikasjon, fiskeleting og fangstkontroll, havbruk, overvåking av installasjoner og værobservasjon.

Vår målsetning er å bidra til sikkerhet, bærekraft og sunn økonomi for våre kunder.

LES HELE VÅR HISTORIE

Furuno Norge ble som første datterselskap av Furuno Electric Co., LTD. stiftet 23. juli i 1974.

I år feirer vi 50 solide år i bransjen!

En solid relasjon til våre kunder har helt siden oppstarten hatt høyeste prioritet. Mye av vår suksess ligger i koblingen mellom avansert sensorteknologi, prosessering av store mengder data og oversiktlige presentasjoner som gir gode brukeropplevelser.

I Furuno Norge er vi 42 engasjerte kollegaer som utvikler, selger og supportere løsninger fra Furuno samt egenutviklede løsninger, med hovedfokus på norske kunder. Hovedkontoret ligger i Ålesund og vi har avdelingskontor i Bergen og Oslo.

Global Service

Stiftelsen av Furuno Norge i 1974 ble i de følgende årene etterfulgt av andre nasjonale selskaper. I dag har Furuno tilstedeværelse verden over. 

Furuno Norge har et nasjonalt servicenettverk av Furuno-forhandlere som dekker hele kysten av Norge. I tillegg koordinerer vi service globalt, for våre kunder. Vårt globale service nettverk har god representasjon i de fleste av verdens havner.

Kontakt SERVICE
Furuno_banner_about_Global service
Furuno_banner_about_Maritimenavigation

MARITIM Navigasjon

Driftssikkerhet, nøyaktighet og pålitelighet er avgjørende for sikkerheten til sjøs. Vår omfattende portefølje av navigasjonsprodukter representerer det ypperste innen kommersiell, maritim elektronikk og er utviklet for å møte dagens og morgendagens krav til sikkerhet og kostnadseffektivitet for maritime operasjoner.

Elektroniske loggbøker

Papirloggbøkene bør erstattes med en elektronisk løsning av flere grunner. Effektivitet, nøyaktighet, kvalitet, samsvar, kostnad- og miljøbesparelser er noen.

TELSCOPE er vår løsning for elektroniske loggbøker og sjekklister og dekker alle behov knyttet til loggføring og vedlikehold av sjekklister både ombord og på land. 

TELSCOPE inkluderer alle påkrevde loggbøker og løsningen er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships, DNVs egne klassekrav og kravene fremsatt i SOLAS og MARPOL.

Furuno_banner_about_loggbøker
Furuno_banner_about_Fiskeleting

fiskeleting og fangskontroll

Furuno har siden 1948 levert avansert hydroakustikk for fiskeleting og fangstkontroll til verdens fiskerinasjoner. Utviklingen har vært enorm, fra de første relativt enkle ekkoloddene, til dagens svært sofistikerte sonarer, som har en fantastisk deteksjonsevne og 3D presentasjoner som gjør kompleks informasjon lett tilgjengelig for brukeren.

Furuno Norge er stolt over å ha bidratt betydelig til denne utviklingen, med vår unike kompetanse innen hydroakustikk og vårt solide samarbeid med hele den norske fiskeriflåten.

havbruk

Aqua Scope er vår løsning for akvakultur. I denne løsningen har vi, i tillegg til avansert hydroakustikk, inkludert dimensjonene biologi og maskinlæring, for å kunne møte de unike behovene for observasjon av oppdrettslaks.

Aqua Scope inkluderer funksjoner som gir god kontroll med vekst i biomasse og monitorerer i tillegg adferd, som bidrar til unik innsikt i fiskens helse og velferd. Vår tilnærming muliggjør en unik innsikt i vektfordeling og variasjoner i biomassen over tid. Ved å forstå disse dynamikkene bedre, kan oppdrettere foreta mer presise beslutninger som direkte påvirker både produksjonseffektivitet og fiskevelferd.

Furuno_banner_about_havbruk
Furuno_banner_about_værobservasjon

Værobservasjon

Furuno Værradar gir mulighet til å fylle dekningsgapene som de store værradarene har. Strategisk plassert kan lokale værradarer forbedre værvarslingens nøyaktighet og bidra til bedre utnyttelse av ressurser når værrelaterte tiltak er nødvendig.