HUTRIGRUTA_before_after_retrofit

"During installation one can be quite overwhelmed by the many activities going on, all over the place. The noise and the mess and the clock ticking away. You almost start regretting the whole thing… But once again at sea, in due time, with new and modern systems at hand… Well, it was of course all worthwhile!"

FURUNO BRORETROFIT

I mer enn et halvt århundre har FURUNO utviklet banebrytende, state-of-the-art, marin elektronikk. I vårt DNA vil du finne en dedikasjon til å flytte grensene for sensorteknologi, og dermed avsløre det det menneskelige øyet ikke kan se. Like viktig er hvordan vi presenterer data for å skape situasjonsbevissthet, som langt overgår evnene til menneskesinnet. Dette er hvordan vi UTFORDRER DET USYNLIGE.

Hurtigruta_Spitsbergen_retrofit_bro_mannskap_skipper_navigatør

FURUNO VOYAGER ER ET IMO GODKJENT NAVIGASJONSSYSTEM

Furuno VOYAGER er et navigasjonssystem for IMO fartøy, bestående av multifunksjonsarbeidsstasjoner med sømløs visning av radar/kartradar, ECDIS, Conning og alarmhåndtering. I tillegg leverer  Furuno et bredt utvalg av instrument og sensorer som er påkreved i henhold til EUs MED direktiv.Vi gjennomfører kontinuerlig solide broretrofit prosjekter for IMO fartøy. Vår prosjektmetodikk er utviklet over mange år, med basis i egen erfaring. Den er utviklet med fokus på å sikre gjennomføring til avtalt pris og avtalt tid.

Last ned vår broretrofit brosjyre

ULIKE FARTØY KREVER ULIKE LØSNINGER

De ulike skipssegmentene krever ofte at skipets bro er konfigurert for segmentspesifikke operasjonsmodus. Det kan være regler og forskrifter som er bestemmende for hvilke av våre produktmodeller innenfor våre produktserier som er aktuelle. Furuno har et bredt utvalg av navigasjons- og kommunikasjonsinstrumenter for å kunne imøtekomme de ulike segmentenes krav.I forbindelse med et ettermonteringsprosjekt tar vi en grundig gjennomgang av de skips- og segmentspesifikke kravene og forsikrer oss om at den nye løsningen er i samsvar med regler og forskrifter, godt tilpasset skipets ulike operasjonsmodus og lagt opp på en slik måte at arbeidsstasjone har en god ergonomi.

OFFSHORE FARTØY

Produktbilde_EsvagtAlba_offshore_bro

Furuno Voyager konseptet passer godt for offshore flåten og kan leveres i henhold til både DNVs basisklasse for IMO farøy og NAUT klassene, eventuelt andre tilsvarende høye klasser fra andre klasseselskaper. Våre konseptskisser gir en oversikt over utstyrskonfigurasjon.

NAUT-OSV NAUT-AW

FERGER

HYDRA_operasjon_navigatør_kaptein_bro_ferge

Pendelferger har spesielle utfordringer og dermed krav til løsninger som for eksempel tar høyde for presentasjon på skjerm, avhengig av fartsretning. Våre konseptsisser gir en oversikt over utstyrskonfigurasjon.

FERGE

FISKEFARTØY

Herøyhav_retrofit_BlueBridge_Matrix_furuno

Større fiskefartøy har krav til IMO navigasjonsløsning og har samtidig en rekke intrument knyttet til fiskeri og fangstkontroll, med tilhørende skjermer og betjeninger. I tillegg til IMO godkjent utstyr for navigasjonsløsningen, anbefaler vi vårt BlueBridge konsept for best mulig utnyttelse av skjermflater. Våre konseptsisser gir en oversikt over utstyrskonfigurasjon.

Trål Line ringnot