Strømindikator CI-88 BB

Oppnå nøyaktig strømmåling ved å bruke driftssikker akustisk teknologi fra Furuno. Furuno CI-88 BB er en strømlogg designet for alle typer fiskefartøy, og hydrografiske undersøkelsesfartøy. Kontinuerlig presentasjon av strømhastighet og retning i tre dybdelag, i tillegg til skipets fart og drift. Denne variasjonen av aktuell informasjon kan forutsi brukets form og planlegging av bruktes utskyting.

Read more
Downloads:

CURRENT INDICATOR CI-68 BB

Obtain highly accurate water current measurement using Furuno's reliable acoustical technology.
The CI-68 displays tide speed and direction at three depth layers and ship's speed on a high definition 10.4color LCD.

Read more
Downloads: