Furuno + MaxSea

Furuno Norge AS tar over som norsk distributør av MaxSea navigasjons- og fiskerisystemer for det franske selskapet MaxSea international.

I forbindelse med at den tidligere norske distributøren legger om sin drift, blir distribusjonsrettighetene for alle MaxSea produkter overført fra MaxSea Norge AS til Furuno Norge AS fra 22. mai 2012. Fra samme dato vil to av MaxSea Norge`s tre ansatte overføres til Furuno Norge, mens tredjemann vil fortsette å utvikle MaxSea Norge for andre produkt og marked under nytt navn.

MaxSea har nylig lansert en ny versjon av sitt navigasjonssystem kalt MaxSea TimeZero, som har full integrasjon mot Furuno`s eksisterende produkter. Den nye samarbeidskonstellasjonen faller derfor helt naturlig, og vil gi klare synergieffekter som vil gagne både kundene, MaxSea og Furuno.
Kundene vil nyte godt av å få levert komplette høyteknologiske systemer fra èn leverandør. For eksempel er fiskeriplotter, værdata, ekkolodd, radar, AIS, motorinformasjon osv. fullstendig integrert med hverandre. I tillegg til en rekke nye funksjoner og et meget enkelt brukergrensesnitt, har den nye MaxSea TimeZero også en innebygget 3D-modell av havbunnen i alle relevante fiskeriområder, basert på en omfattende dybdedatabase som brukerne har samlet inn over flere år. Alle produktene vil distribueres gjennom det etablerte nettverket av forhandlere langs hele norskekysten.

Furuno Norge AS er en salgs- og service organisasjon som leverer navigasjons- og kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr til norske, russiske og brasilianske verft og redere. Vi har hovedkontor i Ålesund, og avdelingskontorer i Bergen og Oslo. Furuno Norge har i dag 31 ansatte.

MaxSea International er verdens største leverandør av PC-baserte maritime kartsystemer med mer enn 50 000 leverte systemer globalt. I Norge er MaxSea kartsystemer installert på mer enn 2200 fartøyer. MaxSea International har hovedkontor i Frankrike med avdelingskontorer i Spania og USA med nasjonale distributører over hele verden. MaxSea konsernet har i dag 60 ansatte.