Norway

Aktuelt

noimage

Kystradioen formidler nødkommunikasjon med redningstjenesten

Telenor Kystradio lanserer nye nød- og sikkerhetstjenester for oppdrettsnæringen i samarbeid med Furuno Norge
Furuno Norge Safety System er et nød- og sikkerhetssystem som skal gi bedre trygghet for bla. ansatte i oppdrettsnæringen. Systemet er knyttet direkte opp mot Telenor Kystradios døgnbemannede stasjon.

Telenor Kystradio har sammen med Furuno Norge utviklet et konsept for overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Telenor Kystradio lanserer samtidig et tilbud om dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen, som også er integrert i Furunos sikkerhetssystem, Furuno Norge Safety System.

Overvåkning av personalarm
Telenor Kystradio og Furuno Norge har inngått en avtale om overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Furuno Norge har utviklet dette avanserte sikkerhetssystemet tilpasset oppdrettsanlegg for blant annet å varsle mann over bord, alvorlige ulykker, materielle skader og tyveri. Systemet benytter personalarmer som aktiveres automatisk dersom en ansatt faller i sjøen. Opplysninger om GPS-posisjon og identitet sendes direkte til Telenor Kystradios døgnbemannede stasjon i Bodø.

       - Vi ser svært positivt på samarbeidet mellom Telenor Kystradio og Furuno Norge. Med dette går to av de store aktørene sammen om å tilby en helhetlig løsning for å ivareta oppdrettsnæringens behov for både personlig sikkerhet ute på anleggene, sentralt alarmanlegg for alle typer alarmer, og ikke minst en robust radiokommunikasjonsløsning til bruk i det daglige arbeidet ute på anleggene, sier Furunos administrerende direktør Trond Strømmen. 

Dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen
Telenor Kystradio lanserer samtidig nye radiokanaler som er tilpasset bruk på maritime VHF-radioer.

      - Oppdrettsnæringen får nå tilbud om egne radiokanaler som de kan bruke til intern kommunikasjon (walkie-talkie) uten forstyrrelser fra andre brukere. En stor fordel med vår løsning er at de bruker samme radioenheter som de ellers benytter til nødkommunikasjon mot det maritime nødnettet, sier Terje Hammer, direktør i Telenor Kystradio.

De nye dedikerte radiokanalene med tilhørende håndholdte apparater er integrert inn i Furuno Norges sikkerhetssystem, slik at ett og samme system ivaretar både personlig sikkerhet og behov for arbeidskommunikasjon. 

Les mer om systemet her...

Publisert 13.06.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  marianne
Source : 


  • x
  • x