Elektroniske loggbøker for skip

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

Se detaljer