Telscope er en elektronisk loggbokløsning med enkel og tidsbesparende funksjonalitet for loggføring og signering. Telscope bruker nøyaktige sensordata for automatisert og manuell loggføring av høy kvalitet. Telscope loggbokløsning er sertifisert i hht ISO 21745 – Electronic record books for ships, og er i samsvar med SOLAS og MARPOL.

Se detaljer
X
X