Enkel tilgang til dine VDR data
VR-7000 samler skips- og seilingsdata i henhold til myndighetskrav. VDR data bidrar til god oversikt over hendelsesforløp før, under og etter uønskede hendelser og i mange tilfeller kan VDR data benyttes for å identifisere årsaker til uheldige hendelsesforløp. VR-7000 VDR data hentes enkelt ut på en USB flash minnepenn og kan spilles av i en VDR Live Player, i et hensiktsmessig og brukervennlig format. VDR data kan med fordel benyttes for gjennomgang av hendelsesforløp med målsetning om forebygging av ulykker.
Se detaljer
Enkel tilgang til dine VDR data
S-VDR VR-7000S samler skips- og seilingsdata i henhold til myndighetskrav. VDR data bidrar til god oversikt over hendelsesforløp før, under og etter uønskede hendelser og i mange tilfeller kan VDR data benyttes for å identifisere årsaker til uheldige hendelsesforløp. VR-7000S VDR data hentes enkelt ut på en USB flash minnepenn og kan spilles av i en VDR Live Player, i et hensiktsmessig og brukervennlig format. VDR data kan med fordel benyttes for gjennomgang av hendelsesforløp med målsetning om forebygging av ulykker.
Se detaljer