Satellitt-kompass, SC-70/130

SC-70 (lukket antenne) og SC-130 (åpen antenne) er typegodkjente satellitt-kompasser som gir svært nøyaktig informasjon for navigasjonsutstyr som Radar, ECDIS, AIS, Doppler Sonar og Autopilot.

Utstyret er 100% vedlikeholdsfritt og har en meget kort oppstartstid på rundt 90 sekunder. Kompassene kan motta GPS, Galileo og GLONASS. Dette gir suveren dekning og økt grad av redundans ved bortfall av et GNSS system.

SC-70/130 gir en rekke data, inklusiv posisjon, kurs, ROT (Rate Of Turn) og hastighet over grunn i 3 akser (bow, stern and longitudinal). Kompassene passer til alle typer fartøy og kan i retrofit situasjoner gjenbruke eksisterende antennekabler.

Se detaljer

Satellittkompass SCX-20 (NMEA 2000)

Driftssikker og svært nøyaktig kalkulering av heading, pitch, roll og heav. Multi-GNSS antenne (GPS, GLONASS og Galileo) med hele 4 posisjonsmottakere og dermed 6 "baselines" for kontinuerlig og svært nøyaktig kalkulering av heading.

Se detaljer

Integrert kurssensor PG-500

PG-500 er et kompass som bygd på elektromagnetisk kompassteknologi. Dette for å få svært nøyaktige og stabile avlesninger av skipets retning.

Se detaljer
Last ned:

Integrert kurssensor PG-700

PG-700 er et kompass som bygd på elektromagnetisk kompassteknologi. Dette for å få svært nøyaktige og stabile avlesninger av skipets retning.

Se detaljer
Last ned: