Norway
home >  Produkt > Fiskeleting > Sonar > CH-600/500

CH-600/500

Nøkkelegenskaper

  • Senderfrekvens: 60 kHz, 150 kHz, 180 kHz og 240 kHz
  • Hurtig scanningshastighet - 360° på 3,1 sekunder når den er satt på 24° scanningsvinkel og på 20 m avstand
  • 11 displayvisninger, bl.a. horizontal A-scope, vertikal, ekkolodd og splittvisninger
  • Innebygd stabilisator som kompenserer for sjø og andre urolige bevegelser
  • Display, kontrollenhet og heve/senke kontrollenhet imøtekommer alle IEC standarder
  • IP55 Raise/lower enhet, som betyr at sonarens dome-kapsel kan byttes uten at fartøyet skal i tørrdok
  • Svært god skilleevne
  • Rask gain kontroll justerer alle ekko samtidig ved endret gain

Kontakt din forhandler

CH-600 er en svært rask scanning-sonar, som dekker 360° i løpet av få sekunder. Strålebredden kan settes til 6, 12, 15, 18, 21 eller 24 grader. I letefasen utnytter man dette ved å sette strålebredden bredest mulig, 24°, for å få best mulig overblikk. Detekteres noe interessant kan strålebredden reduseres helt ned til 6° og man får klare ekko og svært god skilleevne.

CH-600 utnytter to frekvensområder samtidig og man kan velge mellom 60/153 kHz eller 85-215 kHz. De to sonarbildene presenteres samtidig, i samme skjermbilde. Man har også en overlay-funksjon som lar deg legge bilde med høyest frekvens over bildet av lavest frekvens, slik at man kan sammenstille det man ser i ett bilde.

CH-500 skiller seg fra CH-600 ved at den har én frevkens. Vi kan imidlertid leverer denne i to ulike varianter, 150kHz og 180 kHz. 

Gå til Nedlastinger og last ned brosjyrene for de to modellene.

Opptak av høyoppløselige ekko.


  • x