TELSCOPE

Elektroniske loggbøker for skip

  • Utfører automatiserte loggføringer av høy kvalitet
  • Forbedrer kvaliteten på manuelle loggføringer
  • Typegodkjent løsning som inkluderer alle påkrevde loggbøker
  • Sertifisert iht ISO 21745 - Electronic record books for ships
  • Fullt samsvar med SOLAS og MARPOL
  • Anerkjent av en rekke flaggstater
  • Inkluderer TELCARE abonnement
Kategori: