FAR-3220 NXT

IMO godkjent solid-state X-band kartradar (3 cm radar)

  • 600 W solid-state X-band kartradar (3 cm radar)
  • Godkjent for CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 1H og CAT 2H avhengig av antenne rpm og skjermvalg
  • Kan godkjennes som backup for ECDIS
  • To antenner kan benyttes for å produsere et kombinert radarbilde
  • Har pendelfergemodus
  • Interswitch med FAR-2xx8, FAR-2xx9 og FAR-2xx7
  • Kan utgjøre en multifunksjon arbeidsstasjon i Voyager INS
  • Kompatibel med Furuno olje-, is- og bølgeradar
Kategori: