3D Sonar F3D-S

3D modul for lavfrekvenssonar FSV-25

  • 3D teknologi gir mulighet til å presentere hele fiskestimen uten å tilte
  • Samtidig 2D og 3D visning samt sidevisning og vertikalsnitt
  • Unikt bunnfilter fjerner bunnekko i 2D og 3D visning
  • Bottom gain funksjon fjerner bunnekko i vertikalsnittvisningen
  • Sett markører og dra linjer for å bestemme ulike avstander
  • Sett manuell topplinje og bunnlinje for effektiv filtrering av ekko
  • Integrerer med Imagenex Trålsonar og Marport sensorsystem
Kategorier: , ,