Furuno 3D sonar

Furuno 3D sonar i salg nå!

F3D-S tilbyr en unik 3D-visning av sonardata fra Furuno Sonar FSV-25S. En kraftig prosessor behandler sonardata og presenterer disse i ulike visninger.

Klikk her for å få et tilbud...

FORBEREDELSE
Herøyhav har vært med på siste fase av utviklingen av 3D-sonaren og skipper, Anders Remøy (til høyre i bildet), mener at denne blir et viktig verktøy for dem fremover.

Når du er i gang med fisket vil du ha så mye informasjon som mulig. Du vurderer informasjon fra mange ulike kilder, og forsøker hele tiden å danne deg et best mulig bilde av situasjonen under og rundt båten. Det beste med 3D-sonaren er at presentasjonen er lettfattelig. Du får rask tilgang til detaljer som er viktig å vurdere, før et eventuelt kast, sier Remøy.

F3D-S gir deg også mulighet til å rotere visningen av sonarbildet. Det betyr at du kan undersøke stimen fra ulike vinkler og danne deg et mer nøyaktig bilde av for eksempel stimens biomasse, utstrekning og dybde. Sonarbildet under er fra loddefiske. Her undersøkes en stor stim før kast. På 3D-visingen er det lett å se at man har en mindre stim av fisk under hovedstimen.


Se flere videoer og bilder fra F3D-S
– Med en sånn vising på sonarbildet kan man tenke seg at det ligger for eksempel torsk og beiter på lodda, forklarer Anders. Da er det viktig å samle mer informasjon for å unngå bifangst. Det kan være vanskelig å vurdere om det er snakk om ulike fiskeslag ut i fra sonarbildet.  Nede til venstre i bildet ser du at vi har kjørt over stimen. Vi går ofte over stimen med ekkolodd for å samle mer informasjon. I dette tilfellet fikk vi ingen indikasjon på annen type fisk og vi gjorde et svært gunstig kast med fangst på ca 500 tonn. Sonaren har jo lang rekkevidde og du får tilgang til denne informasjonen tidlig. Da kan du være mer effektiv i forberedelsene.

TRÅLING
Et annet viktig moment med 3D-sonaren er enklere monitorering av trål og tråldører, når trålen nærmer seg stimen. Med F3D-S har man all nødvendig informasjon presentert i ett bilde, samtidig som man har mulighet for 3D rotering. Dette gjør det enkelt å monitorere hvordan trålen nærmer seg stimen og gjøre nødvendige korrigeringer for trål, samt fartøyets kurs og fart.

F3D-S har også en unik bunnfilterfunksjon. Ekko fra bunn kan filtreres vekk slik at ekko fra fisk og trål/tråldører trer klart frem.

Gå til Furuno sonaroversikt

Les også:

De første bestillingene er kommet!
3D-sonaren gjør fisket mer effektivt
Trond Strømmen presenterer 3D sonaren. Se video (fra 2,30 min)