Enkel oppgradering fra sonar FSV-84 til FSV-85

FSV-85 er etterkommeren til FSV-84 og har vært i salg siden 2012. Begge modeller har mange fornøyde brukere, men de som har oppgradert rapporterer om betydelige ytelsesforbedringer og en helt ny brukeropplevelse med 2-skjermsløsningen!

Furuno Sonar FSV-85 (80 kHz) er vår mellomfrekvenssonar. Dette er en omnisonar som gir deg 360° deteksjonsfelt. FSV-85 har svært god detekteringsevne og fungerer godt under alle forhold. Støyfiltrene er videreutviklet fra FSV-84  og man har hele 10 brukerprogrammer for finjustering for ulike forhold. Dermed er denne sonaren er et meget godt verktøy for mange typer fiskeri, inkludert makrell- og sildefiske, der man er avhengig av god presentasjon av fisk som beveger seg raskt og som gir relativt svake ekko. FSV-85 har også meget god skilleevne med en tydelig avtegning av bunn og fisk som står nært bunnen.

Vurderer du oppgradering? Kontakt oss gjerne for en samtale!

           
 

 

YTELSESFORBEDRINGER
Furuno Sonar FSV-85 (80 kHz) er vår mellomfrekvenssonar. Dette er en omnisonar som gir deg 360° deteksjonsfelt. FSV-85 har svært god detekteringsevne og fungerer godt under alle forhold. Støyfiltrene er videreutviklet fra FSV-84  og man har hele 10 brukerprogrammer for finjustering for ulike forhold. Dermed er denne sonaren er et meget godt verktøy for mange typer fiskeri, inkludert makrell- og sildefiske, der man er avhengig av god presentasjon av fisk som beveger seg raskt og som gir relativt svake ekko. FSV-85 har også meget god skilleevne med en tydelig avtegning av bunn og fisk som står nært bunnen.

OPPGRADER OG FÅ 2 SONARER PÅ ETT BUNNUTSTYR! 
Omfanget av oppgraderingen er begrenset siden bunnutstyret beholdes. Etter oppgraderingen er brukeropplevelsen at du nå har to sonarer i stedet for en. Dette er fordi Furuno Sonar FSV-85 tillater å kjøre to samtidige sonaroppsett, på hver sin skjerm. Oppsettene betjenes uavhengig av hverandre. På denne måten kan man både i letefasen og under selve fiskeriet observere fisk med to forskjellige sonaroppsett, både med hensyn til tilt, range, gain og brukerprogram. Dette gjør det enklere å fokusere på observasjonen av fisken, fremfor å jobbe med sonaren for å hele tiden holde fisken innenfor dekningsfeltet.

 

FSV-85 VISNINGSMODUS

FSV-85 har mange visningsmodus samt muligheten for å dele skjermflatene i partisjoner. De mest brukte visningsmodusene er horisontal modus og kombinert vertkal/horisontal modus.

 

Se vårt utvalg av Furuno sonarer...

    

OMFANG AV OPPGRADERING TIL FSV-85
Omfanget av oppgraderingen er begrenset.

  • Bunnutstyret samt multikabel mellom tranceiver og prosessor gjenbrukes.
  • Prosessor skriftes.
  • Det settes inn et nytt beamformingskort i transceiver samt at kretskort oppdateres.
  • Det legges nettverkskabel fra transceiver til prosessor.

 

FSV-85 KOBLINGSSKJEMA

X
X