Lansering av høyfrekvenssonar FSV-75

Høyfrekvenssonar er et svært godt redskap for deteksjon av slør og mindre stimer, samt fiskeslag uten svømmeblære, som makrell. Høy frekvens er også bedre egnet under vanskelige forhold; ved strøm, temperatursjikt eller brakkvann.

Mens lavere frekvenser egner seg godt til fiskeleting over lengre avstander, har høy frekvens kortere rekkevidde, men langt bedre skilleevne og gir større detaljrikdom. Med en frekvens på 180 kHz og avansert signalprosessering, gir denne sonaren et støyfritt bilde med skarp avtegning av ekko. FSV-75 skiller eksepsjonelt godt mellom bunn og fisk som står nær bunnen. En sonar med lavere frekvens har ikke samme skilleevne, og i mange tilfeller går bunn og fisk i ett. FSV-75 kalkulerer dybde for stimen og avstand fra bunn nøyaktig. Fargeskala og -intensitet angir hvor tett fisken står.

Med FSV-75 lanseres en ny generasjon høyfrekvenssonar. FSV-75 erstatter tidligere modeller CSH-73 og CSH-70. Ved retrofit passer nytt bunnutstyr i samme rør (Ø: 340mm).
 

Nøkkelegenskaper:

  • Støyfritt bilde med skarp og detaljert presentasjon av ekko
  • Skiller godt mellom bunn og fisk som står nær bunn
  • God deteksjon av slør og små stimer
  • Rask sweep
  • 10 brukerprogram for optimalisering for ulike typer fiskeri
  • Enkel og intuitiv betjening. Standard pc mus kan tilkoples
  • Norsk meny

Vårt sonarutvalg dekker nå alle frekvensområder. Se oversikten…

X
X