Furuno Norge lanserer et sikkerhetssystem i samarbeid med Telenor Kystradio

Velkommen innom stand F-520 for å se nytteverdien av dette systemet (FNSS) som skal gi sikkerhet til ansatte, anlegg og fisk. Vi vil presentere løsninger for både oppdrettsanlegg og arbeidsbåter.

• Oppdrettsanlegg:

Furuno Norge Safety System (i samarbeid med Kystradioen)

• Arbeidsbåt:

Nytt og moderne brokonsept og automasjonsløsning

Navigasjon- og kommunikasjonsløsninger 

Multistråleekkolodd WASSP

X
X