Tap av bruk har vokst til et betydelig miljøproblem og truer både fisk, marine pattedyr og sjøfugl. Tapt bruk representerer også en betydelig kostnad for reder, både med tanke på stans i fiskeriet og investering i nytt redskap.

Under gjeldende forskrifter er fiskerne pålagt å sokne etter mistet bruk. Dersom bruket går tapt skal posisjonen rapporteres. Allikevel er gjenfinningen pr. i dag en vanskelig oppgave, både for fiskeren og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt. 

- Med oppstart rundt 1980 har Norge drevet årlig opprensking av tapte fiskeredskaper. Med stor suksess. Gjennom behovet for raskere og mer effektiv gjenfinning, utfordret Fiskeridirektoratet fagmiljøet for fiskeriteknologi. Furuno tok den. En teknisk innretning for eksakt posisjonsbestemmelse på fiskeredskapen, vil gjøre arbeidet enklere for fiskerne og effektivisere våre opprenskingstokt, noe som igjen bidrar til mindre havforsøpling og spøkelsesfiske, sier Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.  

Lost Gear Finder fra Furuno Norge er en løsning hvor en transponder festes til bruket. Om bord installeres en svinger, samt prosessor og skjerm. Ved tap av bruk kan man lete ut ifra posisjonen hvor bruket ble satt, eventuelt ut ifra registret posisjon for tapt bruk.

Effektiv rekkevidde for svingeren er på hele 5000 meter, noe som gjør letingen svært effektiv. Når ombordenheten får respons fra transponderen kan posisjonen ganske raskt kalkuleres og tapt redskap er funnet.

-Teknologien i løsningen er testet med tilfredsstillende resultat, sier Trond Strømmen, adm.dir. i Furuno Norge.

Lost Gear Finder systemet vil kunne integreres med Furuno TimeZero kartplotter. Her vises posisjonen i kartet og man kan i tillegg får en 3D presentasjon av bunnforholdene der bruket nå ligger. Dette er svært nyttig for å kunne bestemme beste metode for å få dratt bruket om bord.