Furuno Norge AS har inngått avtale med det Islandske selskapet Marport om distribusjon av deres sensorsystemer i Norge og nordvest Russland.

Marport ble grunnlagt i 1997 for å utvikle akustiske sensorsystemer for verdens havgående fiskeflåte. De har lykkes godt med denne satsingen, og er i dag en av de ledende innovatørene i bransjen. Marport har en komplett produktportefølje av sensorer til overvåkning av både trål og snurpenøter. Disse produktene vil komplementere Furuno’s eget produktspekter på en meget god måte. Furuno Norge vil dermed kunne tilby en enda mer komplett pakkeleveranse av maritim elektronikk til våre kunder. Kanskje enda viktigere, er at vi nå vil utvikle vår supportorganisasjon, hvor bransjens best utbygde forhandlerkjede utgjør en vesentlig del, til også å utføre support og service på Marport’s produktserie.

En viktig faktor i Marport’s suksess, er at de har vært ledende i utviklingen av «software defined sensors» teknologi, hvilket innebærer at en og samme sensor kan programmeres til å utføre forskjellig typer oppgaver. Dette gir rasjonaliseringsgevinster i både produksjon, distribusjon og service sammenheng.
Produktspekteret inneholder selve sensorene for innhenting av viktig informasjon fra trål og nøter under vann, overføring av data til skip, prosessering, og ikke minst visualisering av hvordan f.eks. trålen oppfører seg i sjøen under tauing.

Vi ser fram til et spennende samarbeid med Marport som gir Furuno Norge en enda større produkt portefølje!