GPS week number rollover innebærer en endring i informasjonen som GPS satellittene sender fra seg. En slik rollover kan påvirke GPS-mottakerenes visning av dato, mens visning av tid eller posisjon som regel ikke påvirkes. En restart av utstyret kan være nødvendig.

GPS-mottakere må håndtere endringen i signalet fra satellitten i egen programvare. For nyere GPS-utstyr er dette normalt håndtert, mens for eldre utstyr kan det være nødvendig med en programvareoppdatering. For enda eldre utstyr kan det være behov for utskiftning.

Furuno-utstyr med GPS mottakere kan stort sett håndtere «week number rollover» forutsatt at programvare er oppdatert.For eldre utstyr som ikke kan oppdateres, tilbyr vi nye modeller. Det er da tilrettelagt så godt det lar seg gjøre, for en enkel retrofit.

Neste GPS week number rollover: 20. Desember 2020

Følgende Furuno-produkter kan bli berørt:

 • Furuno Inmarsat C stasjon: Felcom-15
 • Furuno Inmarsat C stasjon: Felcom-16
 • Furuno AIS: FA-100/R
 • Furuno GPS GP-310B (non-IMO)

Anbefalt aksjon:

 • Sjekk om du har instrumenter som blir berørt
 • Ved behov for om bord service for programvareoppdatering eller utskiftning, ta kontakt med oss på
   

Oversikt over kommende GPS week number rollover og Furuno utstyr som kan bli berørt:
https://www.furuno.co.jp/en/news/notice/notice_category.html?itemid=753&dispmid=965

 

FURUNO AIS FA-100
​Datakommunikasjon blir ikke påvirket, alle mål presenteres som normalt​, men dato vil bli feil på følgende:​

 • Intern GPS​
 • Visning av "Own Ship" data​
 • Sende/motta, Alarm og Av/På logger​
   

For FA-100 er det ikke mulig å tilby programvareoppdatering som gir korrekt visning av dato. Utskiftning er nødvendig. Vår erstatningsmodell er Furuno AIS FA-170. Antennekabel fra FA-100 kan gjenbrukes, forutsatt at denne er i god stand.

 

INMARSAT C STATION – FURUNO Felcom-15/Felcom-16

VIKTIG! Felcom-15/16 kan være konfigurert til å distribuere GPS informasjon til GMDSS løsningens VHFer og MF/HFer. I så fall vil distribusjon av feil dato, som følge av at utstyret ikke kjører rett programvareversjon, være i strid med IMO kravene i SOLAS avsnitt IV/13.8, IV/18.

Furuno Felcom-15
For Felcom-15 er GPS modulen en opsjon som i mange tilfeller har vært installert nettopp for å kunne distribuere GPS informasjon til GMDSS løsningens VHFer og MF/HFer. Men det er altså ikke sikkert at en Felcom-15 har en GPS modul. Dette kan enkelt sjekkes ved å kjøre en selvtest, se prosedyre lenger ned i saken.

For Felcom-15 som har GPS modul med de tidligste serienummer kan utskiftning være nødvendig. Alternativt kan det vurderes å benytte ekstern GPS for distribusjon til Felcom-15 og til GMDSS løsningen.

 

Furuno Felcom-16
For Felcom-16 er GPS modulen integrert fra fabrikk. For modeller med serienummer lavere enn 3534-2756, vil det være behov for utskiftning. Felcom-16 kan ikke motta GPS data fra ekstern kilde.

Felcom-15 selvtest
For GPS vil selvtesten angi ett av tre mulige resultat:

 • GPS ** : GPS modul ikke er installert. Programvareoppdatering for håndtering av «week number rollover»  er dermed ikke nødvendig.
 • GPS OK : GPS modul er installert. Programvareoppdatering er mest sannsynlig nødvendig.
 • GPS NG : GPS modul er installert, men det finnes en feilsituasjon. Feil må korrigeres og programvareoppdatering er mest sannsynlig nødvendig.

 

Prosedyre for Felcom-15 selvtest. 
(Prosedyren finnes i operasjonsmanualen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk DCE versjon og finn ut om din Felcom-15/16 blir berørt av kommende «week number rollover».
Avhengig av serienummer vil Felcom-15/16 ha DCE versjon 03 eller 05. DCE versjon er alltid synlig i nedre venstre hjørne av skjermbildet.

 • For Felcom-15 modeller med DCE versjon 03 er oppdatering nødvendig før rollover dato 20. Dec. 2020.
 • For Felcom-15 modeller med DCE versjon 05 er oppdatering nødvendig før rollover dato 02. Jan. 2022.

 

Du kan også sjekke eksakt programvareversjon.
For å sjekke denne, kjør selvtesten og deretter følgende kommando for å sjekke eksakt programvareversjon.

Etter selvtesten, trykk [CTRL] og skriv FELCOM. Eksakt programvareversjon vises. For de tidligste modellene kan det være at du må trykke [Fn]+ [Ctrl] og skrive FELCOM

(Kommando er beskrevet i operasjonsmanualen)