På den årlige fiskerimessen på Island, Icelandic Fisheries Exhibition, stod FURUNO Norge på stand sammen med Brimrúm. Det var store forventinger til den nye trålsonaren TS-337A. Allerede før vi ankom var snakket rundt trålsonaren startet. Den revolusjonerende TS-337A er full rundstrålesonar eller Omni som det kalles. Omni bildet oppdateres 360° på under 1 sekund. Undervannsenheten har heller ingen bevegelige deler, noe som vil redusere vedlikeholdskostnadene til det minimale.

I et intervju hvor han sammenlignet nyvinningen av trålsonaren med revolusjonen som oppstod da vi gikk fra steppe sonar til rundstrålesonar sier Skipper Lárus Grímsson følgende:
“Når de gamle sonarene (steppe sonar) ble brukt, steppet de med ca. 5 graders mellomrom fra bord til bord. Disse sonarene kunne bruke 2-3 minutter på å steppe rundt. Det kunne også ta lenger tid, alt etter hvilken skalering som ble valgt. I og med at dette tok så lang tid, var fisken ofte borte når signalet kom frem. De fleste skipperne løste dette ved kun å søke med 45 grader frem og tilbake på begge sidene. Noe som også tok sin tid, som igjen kunne føre til frustrasjon og ergrelse. Det var derfor en revolusjon når den første Omni sonaren ble lansert, den kunne dekke 360 grader i et ping. Skippere fikk med dette en stor mengde med informasjon og det ble mye enklere å følge med”.

Videre forteller Grímsson at alle islandske skip som driver med flytetrål bruker i dag en trålsonar, som er bygget på samme prinsipp som de gamle steppe sonarene. Det kan være vanskelig og frustrerende å vente på informasjon når man tråler i nærheten av bunnen og/eller i ujevn bunn, spesielt der bunnforholdene er ukjente. Nå med ny Omni trålsonar, der all informasjon kommer kontinuerlig inn, vil dette endre seg. Fiskeskippere vil nå se heile åpningen på trålen: head linen, foot rope og sidene. Ytterligere vil de få informasjon om åpningen i trålen og det som går forbi. Dette er en helt ny verden og en stor fordel!

På eksisterende enheter er det kontinuerlige vedlikeholdskostnader, og vi bærer undervannsenhetene eller flasken som det kalles frem og tilbake. Undervannsenheten til TS-337A har ingen bevegelige deler, dette fører til reduserte vedlikeholdskostnader. Det blir morsomt å følge med og se hva denne nyskapningen fører med seg.” avsluttet Skipper Lárus Grímsson på Icelandic Fisheries Exhibition.

Messen ble en stor suksess for TS-337A og FURUNO Norge. Vi viste frem nye opptak fra Christina E, de var selvforklarende! Siden har begeistringen vært stor. Første båt ut på Island er Vilhelm Þorsteinsson EA-11 som er et av flaggskipene i Island. De har allerede en trålsonar, men ønsker å prøve nye TS-337A trålsonaren sammen mot eksisterende trålsonar. “Det ble skrevet om TS-337A i Islands største avis Morgunblaðið, vi ble intervjuet på radio, til og med våre konkurrenter besøkte standen både 1, 2 og 3 ganger for å få en demonstrasjon av TS-337A. Vår oppfatning er at det er flere som ønsker seg trålsonar TS-337A til jul” sier salgssjef Gunnar Grimsson etter den vellykkede messen på Island.