INS VOYAGER (integrated navigation system) er et system som er med på å bedre sikkerheten ombord.

Systemet består av ARPA radar, ECDIS og autopilot til rette Track Control System. Dette bedrer sikkerheten for farttøyet og effektiviserer all sjøtransport. Alle komponentene i VOYAGER er i samsvar med de nyeste standardene og forskrifter fastsatt av IMO og IEC. Klikk her for å se vår nye film om Furuno Voyager.