WASSP multistråle ekkolodd er et revolusjonerende verktøy til både å se fisk i vannsøylen og til bunnkartlegging. Alt dette i 3D og sanntid!

WASSP multistråleekkolodd har mange bruksområder med sine 112 eller 224 enkeltstråler, som gir et 120 graders bredt og klart sanntidsbilde av hva som befinner seg i vannsøylen. Lagre gode fiskeplasser til senere bruk! Det er mange målgrupper som ser nytteverdien av dette verktøyet:

 • Trålere bruker dette aktivt til å se hvor fisken står i vannsøylen i forhold til skip og trål.  
  Fisk i vannsøylen
   
 • Linebåtene bruker WASSP hovedsakelig til å kartlegge bunnen før fiskeriet. Da får en full kontroll på bunnhardheten og raskere finne den beste fiskeplassen. Hauge Junior bruker WASSP til å kartlegge fiskeområder, lagrer de beste plassene i databasen så de kjapt kan finne de igjen til senere bruk. Dette sparer de både tid og penger på! Ikke alt er registrert i sjøkartene, så da er WASSP bra å ha. På skjermbildet under ser detektering av bunn hvor det er mange oljerør. Disse ser en tydelig i rødt.
  .
   
 • Snurrevad båtene bruker WASSP til å detektere bunnen før de skal sette i gang med fiskeriet. De lagrer også de beste fiskeplassene til senere bruk. PS. WASSP er også intergrerbart med MaxSea TimeZero som optimaliserer bruken. Se bildet under:

   
 • Ringnotbåter har behov for å se hvor fisken står i vannsøylen, i tillegg til å ha kontroll på bunnforhold og bunnhardhet. På bildet under ser en bunnkartlegging med fisk i vannsøylen. 

   
 • Arbeidsbåter (bl.a. innen oppdrett) anvender WASSP hovedsakelig til å kartlegge bunnen og bunnforholdene før de setter anker og fortøyning til mærene. WASSP kan også brukes til servicearbeid og jevnlig kontroll av fortøyningene. Bildet nedenfor viser undervannsdelen av et brokar.

   
 • Dykkerbåter bruker WASSP til å kartlegge havbunnen og skaffe seg et bilde av eventuelle objekter på bunnen. På bildet under ser vi tydelig et skipsvrak.

   

Se filmen om WASSP multistråle ekkolodd:

Bla i brosjyren om WASSP fiskeri (til venstre) og WASSP bunnkartlegging (til høyre):

Brosjyre WASSP F3X    

Gå til produktsidene.