Som vår første fiskebåt i Norge, seiler nå MS Herøyhav uten papirkart. Med tanke på sikkerhet for skip og mannskap har reder nå bestemt seg for å satse på ECDIS (TECDIS), som det offisielle kartsystemet ombord.

Det har vært skrevet side opp og side ned i massemedia om inspeksjoner, mangler, dokumentasjon og annet som følge av at Sjøfartsdirektoratet de to siste år har inspisert en rekke fiskefartøyer. MS Herøyhav har nå tatt inn over seg den teknologiske utvikling som har vært innen kartsystemer og har dermed installert en fullverdig løsning for å seile papirløst, nemlig TECDIS. Fartøyet har montert 2 stk. TECDIS processorer, 23" og 20" skjermer,

1 stk. RCU-018 keyboard, 1 stk. UPS og switch for tilkopling til skipets VSAT system.

Skipperen begrunner installasjonen med ønske om å kunne seile papirløst, i de beste kartene som finnes for norskekysten (ENC kart). Samt at han nå kan holde sine kart oppdatert med "ett museklikk". Oppdatering kan han gjøre så ofte han vil, med de gevinster dette har for sikkerheten (oppdaterte kart til enhver tid). Skipet har også valgt

Dynamisk Lisensering fra Jeppesen for å minimalisere utgiftene til ENC kart.

Med referanse til Sjøfartsdirektoratet så kan FURUNO bekrefte at dette er det første fiskefartøy som seiler med godkjent anlegg for "papirløs seilas" som er innrapportert. Etter dette har også MS TALBOR montert en tilsvarende løsning fra FURUNO.

Brukervennlighet:

"Vi kan så å si ikke snakke om noen opplæringsfase/tid fra bruken av papirkart til TECDIS. Det er like lett å håndtere. TECDIS er bygd opp fra samme mal som TELchart V3 programmene og dette gjør det brukervennlig og lett. TECDIS er en fullverdig kartløsning for vårt fartøy, både med hensyn på det navigasjonsmessige og de krav vi har til en "fiskeri-plotter" når vi er i aktivt fiskeri. Kartoppdatering går enklere, og vi har allerede sett effekten av å oppdatere kart regelmessig, ett nylig havnebesøk dokumenterte dette. Det viktigste er likevel vissheten om at vi har ett offisielt kartsystem om bord, som det er enkelt å holde à jour og som dermed sørger for økt skikkerhet for skip og mannskap." Ronald Ervik (skipper på MS Herøyhav).