Vi fikk en flott artikkel i siste utgaven av Kystmagasinet.
"Når vi i denne utgaven av Kystmagasinet presenterer en serviceguide for fiske- flåten, er det noen selskaper som fortjener å bli fremhevet. En av disse er Furuno Norge AS, som er ledende i landet når det gjelder forhandlernettverk og service. De har 46 forhandlere langs kysten, som til enhver tid står klare til trå til når det gjelder salg av utstyr og ulike former for installasjoner og service".

Ved hovedkontoret i Ålesund finnes det et stort verksted der utstyr blir vedlikeholdt og reparert om nødvendig. 

Furuno Norge AS
Furuno er også et meget sterkt merkevarenavn. Det finnes ikke en fisker, reder eller andre i maritim sektor som ikke kjenner dette merket. Mange vet også i stor grad hvilke produkter de leverer og hva selskapet står for. En av årsakene til at navnet klinger så godt i Norge, er den langsiktige jobben Furuno Norge AS har gjort når det gjelder å bygge nettverk, tillit og yte service. 40 år lang historikk hjelper selvsagt også. Det samme gjør det faktum at denne leverandøren av skipselektronikk fortsatt har deler til gammelt utstyr og folk med kompetanse som kan yte service og repa- rasjoner om noe skulle svikte, selv om det er snakk om 20-30 år gamle ekkolodd eller annet som er levert opp gjennom tidende. 

Godt samarbeidsklima
Daglig leder Trond Strømmen er godt fornøyd med utviklingen til Furuno Norge AS, og ikke minst de mange forhandlerne langs kysten. Godt samarbeidsklima Kystmagasinet har møtt daglig leder Trond Strømmen i Furuno Norge AS og styrelederen i Furuno Forhandler Foren- ing, Jan Ove Knutsen, ved selskapets hovedkontor i Ålesund. For øvrig er det ikke helt riktig å si at vi fysisk har møtt sistnevnte, for dette møtet foregikk på storskjem via Furuno sitt utmerkete og egenutviklede kommunikasjonsnettverk. Knutsen har sitt daglige arbeid hos en av de store forhandlerne, West Elektro i Kris- tiansund. Han er særdeles fornøyd med å være en del av Furuno sitt nettverk, og han forteller at samarbeidet og kommu- nikasjonen mellom de ulike forhandlerne er svært godt. De mange medarbeiderne blir også jevnlig kurset ved hovedkontoret i Ålesund, slik at alle er oppdaterte på det siste nye av utstyr som lanseres. I forbindelse med vår store servicegui- de kan vi slå fast at Furuno Norge AS er et godt eksempel på hva et godt utbygd nettverk har å si for utviklingen av et sel- skap, og ikke minst hva dette har å si for de mange brukerne av utstyret deres. Sel- skapet er en komplett leverandør av elek- tronikk til skip, fra store sonarer, ekkolodd, radere, trålsonder og strømmålere til ulike kommunikasjonsløsninger med større og mindre antenner som viktig tilbehør. Skal du utruste et skip med elektronisk utstyr har Furuno det meste.

24-timers service
24-timers service som nevnt har Furuno Norge AS i alt 46 forhandlere, som er spredt langs kysten fra Fredrikstad i sør til Kirkenes i nord. Hos disse finnes i alt 150 serviceteknikere som står klare til å yte service på Furuno- utstyr 24 timer i døgnet. Det er også verdt å merke seg at det ved hovedkontoret i Ålesund finnes et lager av reservedeler til alt utstyr som er levert opp gjennom årene, for ikke å snakke om et stort lager av ferdigvarer, fra de største sonarene med tilhørende bunnutstyr til mindre strømmålere, VHF, ekkolodd og annet. Nye produkter på rekke og rad ved Furuno Norge AS sitt store lager i Ålesund. Utstyret som er lagret her har til enhver tid en verdi på rundt 50 millioner kroner. Dette betyr også at kundene ikke trenger å vente særlig lenge, verken på nytt eller på deler til gammelt utstyr. Med flyplassen Vigra i 20 minutters avstand fra hovedkontoret, er det snakk om timer før forhandlere har på plass det de bestiller, hvor det enn i Norge er snakk om. Når man samtidig reklamerer med 24 timers service overfor kundene, tar det heller ikke lange tiden før brukeren har fått på utført det de har bedt om. Tid koster penger, ikke minst i fiskeri- og offshoresektoren, og det er dette Furuno Norge AS har tatt konsekvensene av med sitt gode service- tilbud.

Feirer 40 år
Feirer 40 år Til slutt er det på sin plass å ta med litt fakta rundt Furuno, som er en japansk produsent av elektronisk utstyr med produksjon i både Japan og Kina. Furuno Norge AS ble etablert rett før Nor-Fishing i 1974, altså for 40 år siden, og dette sel- skapet har etter hvert blitt viktig når det gjelder utviklingen av en del av utstyret, spesielt det som brukes i fiskerisektoren. Norske fiskere og forhandlere har bidratt til at fiskeletingsutstyret har blitt optimalt, gjennom at produsenten har lyttet til råd og ønsker som har kommet fra Norge når nytt utstyr skulle utvikles.
Furuno Norge AS har i dag 23 ansatte ved hovedkontoret i Ålesund. Her finnes administrasjonen, verksted, delelager og som nevnt et større lager av ferdigvarer. Selskapet har også kontor i Bergen med fem ansatte, som i stor grad yter service til handelsflåten og noe offshore. Videre finnes det en avdeling i Oslo, hvor fire an- satte står for kommunikasjonsbiten i sel- skapet og to andre jobber med produktet MaxSea. I tillegg til de mange forhand- lerne i Norge kan det nevnes at det også finnes tre i Russland og to i Brasil. Dette er viktige markeder for Furuno. De ulike forretningssegmentene forde- ler seg noenlunde likt mellom fiskeri og offshore, som er de klart største kunde- gruppene ved siden av handelsflåten. Andre områder som ulike typer kystfar- tøy, spesialfartøy og lignende utgjør en litt mindre del enn handelsflåten, mens fritidsbåtsektoren står for en mindre del av markedet til Furuno Norge AS. Det er altså yrkesfartøy som utgjør det aller meste av kundemassen til selskapet.