SC-70/130

Nøkkelegenskaper

  • SC-70 (lukket antenne) og SC-130 (åpen antenne) er typegodkjente satellitt-kompasser som gir svært nøyaktig informasjon for navigasjonsutstyr
  • Kort oppstartstid - 90 sekunder
  • 100% vedlikeholdsfritt, ingen bevegelige deler
  • Oppdateringshastighet 40°/s (dobbelt så rask som IMO’s "high speed craft requirement", 20°/s)
  • Pitch/Roll data i analog og digitalt format til fartøysstabilisering, sonar etc.
  • Enkelt å retrofitte ved bruk av eksisterende antennekabler og LAN konverter
  • Satellittsystemet er sammensatt av GPS, Galileo og GLONASS for å sikre best nøyaktighet og dekning
  • Rattmerket som HTD, GPS og ROTI sensor