Definer trygge værvindu med lokal værradar

Værrelaterte forsinkelser og avbrudd av operasjoner offshore er vanlig. Med lokal værradar kan man definere trygge værvindu, noe som i betydelig grad kan bidra til økt sikkerhet og reduserte kostnader.

offshore installasjoner ligger utenfor dekning

Norskekysten dekkes i dag av totalt ni værradarer. Seks av disse dekker områdene mellom land og offshoreinstallasjonene.

Utfordringen er at de fleste plattformene ligger helt i utkanten av eller til og med utenfor værradarenes maksimale rekkevidde. 

Dekningskartet under viser de landbaserte værradarenes dekning. Effektivt deteksjonsfelt er innenfor grønn sirkel, mens rød sirkel angir maksimal rekkevidde. Kartet viser at de fleste installasjoner ligger helt i randsonen eller utenfor maksimal rekkevidde. Tar man også jordkrumningen i betraktning faller de fleste installasjonene utenfor dekning.

Furuno Værradar WR-2120 er en dualpolarisert radar. Den sender og mottar  pulser samtidig, i både horisontal og vertikal orientering. Returfrekvensene gir dermed målinger av både horisontale og vertikale dimensjoner for nedbørsskyer. Presentasjonen av ekko er nøyaktig og angir størrelse, form og variasjon med høy presisjon.

Furuno Værradar WR-2120 opptar lite plass med et avtrykk på mindre enn én kvadratmeter. Den er dermed velegnet for offshore installasjoner.

Påmelding

BLI MED PÅ VÅRT WEBINAR

Bli  med på vårt webinar om lokal værradar for offshore installasjoner.

Her forklarer vi hvordan en lokal værradar fungerer sammen med de landbaserte værradarene og gir et detaljert bilde av værsituasjonen lokalt.

Webinaret holdes av Kenneth Eilertsen, produktansvarlig for Furuno Værradar. Han har selv flere års erfaring som pilot blant annet fra krevende flyvninger i Rocky Mountains, USA, hvor han høstet mye erfaring med bruk av værradar. Kenneth er ikke i tvil:

Det  er helt avgjørende å ha kontroll på været for å kunne gjennomføre helikopterflyvninger innenfor trygge rammer. Nøyaktig værinformasjon er viktig for alle turer, men bedre dekning og pålitelig oversikt er kanskje enda viktigere for de ikke-planlagte avgangene eksempelvis for MEDEVAC, redningsoppdrag, kritisk reparasjon og vedlikehold og lignende, der man ønsker å forsøke å gjennomføre flyvning til tross for krevende værforhold.   

kontakt oss om FURUNO VÆRRADAR

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kenneth Eilertsen
Produktansvarlig Furuno Værradar
Mobil: 91 32 20 23
E-post: kenneth.eilertsen@furuno.no