Furuno_GPS-rollover_2januar2022

Noen Furuno GPS-modeller hadde en intern rollover 2. januar i år. Dette kan ha hatt konsekvens for utstyrets datohåndtering.

GPS systemet er synkronisert etter en annen skala for tid og dato enn koordinert universaltid (UTC). Dato beregnes ut fra en kjent startdato og et intervall på 1023 uker. Etter 1023 uker tilbakestilles dato til første dato i systemets uke 0. Når dette skjer i satellittsystemet kalles dette ofte en ekstern «GPS week number rollover». I tillegg har alle GPS mottakere en egen, intern rollover som følger samme prinsipp, men med en annen dato som første dato i mottakerens uke 0. Nyere GPS mottakere håndterer som regel både satellittsystemets rollover og intern rollover i egen programvare. Eldre modeller kan trenge spesifikk programvareoppdatering eller utskiftning, dersom programvareoppdatering ikke er mulig.

INTERN ROLLOVER FOR ENKELTE FURUNO GPS MOTTAKERE 02.01.2022

Enkelte Furuno GPS modeller hadde en intern rollover 2. januar i år. Tabellen under gir en oversikt over utstyrsmodeller som kan være berørt. Dersom utstyret ikke er oppdatert med siste programvareversjon vil utstyrets datohåndtering ikke lenger fungere korrekt. Løsningen er å oppgradere til nyeste versjon. Andre typer funksjonsfeil kan også oppstå. I så fall kan som regel en kaldstart eller en minneslettingsprosedyre løse problemet.

Vær oppmerksom på at utstyr som viser feil dato mister sin status som typegodkjent utstyr, noe som betyr at bærekrav til utstyret ikke lenger er oppfylt.

BERØRT UTSTYR

Tabellen nedenfor er en oversikt over berørte modeller samt den tidligste programvareversjonen som vil rette opp problemet. For noe av utstyret er effekten av rollover begrenset til eldre serienumre. Ved behov for programvareoppdatering, ta kontakt med service@furuno.no for å få arrangert service ombord.

FULL OVERVIEW OF FURUNO ROLLOVERS

Modell

Berørte serienummer

Programvareversjon som løser problemet.
GPS GP-80 Alle Oppgradering er ikke mulig. Produktet må skiftes til en nyere modell.
GPS GP-90 Alle Oppgradering er ikke mulig. Produktet må skiftes til en nyere modell.
GPS GP-150 Alle V.04.05 og høyere. NB! Bare for GPS program nummer 4850264*** og 4850296***
AIS FA-150 Alle 4.07 og høyere.
INMARSAT C FELCOM 15      Alle 1650159-05.07, 1650159-03.13, 1650159-03.63
INMARSAT C FELCOM 16 Alle 1650160-05.05, 1650160-03.11, 1650160-03.61. Dedikert pc med terminal programvare er nødvendig.
INMARSAT C FELCOM18           4507-4045 og tidligere 1.20 og høyere. NB! Programvaresjekk krever passord. 
INMARSAT C FELCOM19           3599-2507 og tidligere 1.20 og høyere. NB! Programvaresjekk krever passord. Dedikert pc med terminal programvare er nødvendig.
Satellitt kompass SC-50/110            Alle 2.02
GPS basert fartslogg GS-100 Alle 3.03