Furuno Norge, Vico og Telko forener krefter for å skape nye produkt og tjenester innen maritim elektronikk.

Telko AS, som gjennom de siste 20 årene har utviklet og levert navigasjonsproduktene Telchart og Tecdis i samarbeid med Furuno Norge AS, omstrukturerer og gjør seg klar for fremtiden. Furuno Norge AS og Vico AS skyter inn mer kapital i Telko, og vil ha en eierandel på 25% hver i selskapet. Telko Holding AS vil etter dette kontrollere 30%, og IT Brekketoppen 20%. IT Brekketoppen eies av Knut Vidar Lauritsen, som overtok som administrerende direktør i Telko AS fra 1. oktober 2017.

Telko og Furuno Norge har fornyet sin eksklusive distribusjonsavtale for alle Telkos produkter i det norske markedet, der Furunos landsdekkende salgs- og servicenettverk bestående av Vico og 43 andre forhandlere har vært en viktig del av suksessoppskriften. Internasjonalt vil Telko etablere egne distribusjonskanaler.

Den videre utviklingen av selskapet vil ta utgangspunkt i de etablerte produktene, og videreutvikle kapasiteten innenfor e-navigasjon og digitale tjenester.

De tre samarbeidspartnerne ser fram til et tett samarbeid hvor de sammen skaper nye og gode navigasjonsløsninger for kundene.