Furuno Norge AS har inngått avtale med det New Zealanske selskapet ENL ltd om distribusjon av deres multistråle ekkolodd i Norge og Nordvest Russland.

ENL’s multistråle ekkolodd «WASSP» er utviklet for å gi detaljert informasjon om bunnforhold, så vel som fisk og andre objekt i vannkolonnen. Et mulitistråle ekkolodd skiller seg fra andre ekkolodd ved at det kartlegger et stort areal av havbunnen på kort tid og med stor nøyaktighet.Innenfor fiskeri, vil WASSP være velegnet til pelagisk fiskeri, bunntråling, line- og garnfiske, snurrevad og teinefiske. WASSP blir også brukt av seriøse sportsfiskere, mens dykkere bruker det til å kartlegge og posisjonsbestemme objekter før de starter dykkingen. Fiskeoppdrettere kan kartlegge bunnforhold før oppankring av oppdrettsanlegg, og utføre jevnlig kontroll av oppankringen. WASSP kan også benyttes til å kartlegge andre installasjoner på havbunnen. Enkelte redningstjenester bruker WASSP i forbindelse med søk og redning. I tillegg finnes det også i en «scientific» versjon, som er spesielt tilpasset strenge krav til vitenskapelig kartleggingsarbeid. 

WASSP kan enkelt integreres med fiskeriplotteren MaxSea. Dermed kan den brukeren selv enkelt bygge opp sine egne 3D modeller av havbunnen. Dette kan i sin tur brukes for å planlegge senere fiskeri, eller å dokumentere bunnforhold overfor involverte myndigheter. WASSP integreres enkelt mot andre Furuno-instrument, og kan inngå som en del av et fullintegrert navigasjons- og fiskeletingsprodukt. Se video

Som den ledende leverandøren av maritim elektronikk i Norge, har Furuno Norge bygget opp en slagkraftig organisasjon for å støtte alle våre kunder og forhandlere. Fundamentalt for vår drift er å alltid være parat til å hjelpe våre kunder med råd og veiledning, brukerstøtte, service og reservedeler til alle døgnets tider.

ENL har 46 års erfaring som Furuno-distributør på New Zealand, og har bygd opp en solid salgs- og service organisasjon for å supportere lokale Furuno kunder. I tillegg har ENL utviklet flere produkt for å tilfredsstille lokale behov, deriblant WASSP.