GP-80 stopper posisjon kalkulasjon, å viser feil dato og klokke.

GPS ukenummer "rollover" opptrer hver 1024 uke - dvs ca en gang hvert 20 år.

GPS systemet kalkulerer datoen ved å telle antall uker over en periode på 1023 uker.
På overgangen til begynnelsen av den 1024 uken, vil GPS "uketelleren" tilbakestille seg til 0 uker ( Time Scale Origin ).

Som et resultat av dette, vil  GP-80 vise feil dato /tid informasjon.

 

Løsningen er å bytte intern GPS kjerne i display eller bytte til ny model GP-150.

Trykk her for ytterligere informasjon.