Furuno WASSP multistråleekkolodd gir svært detaljert oversikt over bunnforholdene,
og kan både finne de beste fiskeplassene og sikre mot tap av bruk. Kundene er godt fornøyde allerede!

Det avanserte ekkoloddet avslører de gunstigste områdene for fangst basert på nøyaktig bunnkartlegging og erfaring med hvor fisk av ulik art trives. Det kan være på bløt eller hard bunn, langs bratte kanter, rundt vrak eller i områder med korall. 

Oppmåling
Integrer WASSP med TimeZero. Se video.

WASSP multistråleekkolodd viser bunntopografi med stor nøyaktighet. Dette loddet har 224 stråler fordelt på 120 grader. Hva vil det si i praksis?

Man kartlegger bunnen kontinuerlig i en bredde på ca. 3 x dybden. Er man eksempelvis på 200 meters dyp dekkes et område i 600 meters bredde. Man kan dermed dekke store områder på kort tid. Detaljeringsgraden er imponerende. Noe lignende har tidligere ikke vært mulig å oppnå, med ekkolodd i tilsvarende prisklasse.

Unngå tap av bruk
Tap av bruk har vokst til et betydelig miljøproblem og truer både fisk, marine pattedyr og sjøfugl. Med WASSP bunnkartlegging kan man avdekke fester av ulike slag, være seg store steiner, kuperte bunnformasjoner eller rester av installasjoner på havbunnen. Med slik informasjon reduseres risiko for å miste bruk under fiskeri. Under gode forhold kan man også identifisere bruk som driver i sjøen, og bidra til at disse fjernes.


Bilde: MS Seir. Skipper, Stian Urkedal er en av dem som er godt fornøyd med bunndataene som WASSP leverer.

 - Med WASSP har vi helt nye muligheter til å finne gode fiskeplasser og dermed få et mer effektiv fiske. Da skal det ikke mye til før investeringen i et slikt instrument er tjent inn, sier han.

Fiskeri
WASSP gir samtidig full deteksjon av fisk i vannsøylen, i et vertikalsnitt under båten på 120 grader. Ved bruk av et tradisjonelt ekkolodd, hvor man kun har én relativt smal stråle, risikerer man å ikke se fisk i det hele tatt. Med et multistråleekkolodd derimot, øker sjansen ved at man også ser langt ut til sidene. WASSP har også en fordel sett opp mot sonar. Er stimen som et slør kan den bli lite synlig på sonar. Med WASSP får du en detaljert oversikt over stimen og god informasjon om hvor konsentrasjonen av fisk er høyest.


Bilde: WASSP F3X, fra MS Herøyfjord. Overstyrmann på MS Herøyfjord, Terje Eriksen, har brukt WASSP under tråling etter både sild, makrell og øyepål. Han er godt fornøyd.      

 - Det vi særlig bruker WASSP til under tråling, er å se hvor fisken står og hvor stimen er mest konsentrert. Da har vi god styreinformasjon for båt og trål. Nå er vi veldig spent på WASSP og tobisfisket, som starter i mai. Tobis er ikke lett å se med tradisjonelle ekkolodd, men vi har håp om at vi skal få til dette med WASSP.     

Ytelsesrevolusjon
WASSP produktene har vært gjennom en liten revolusjon med hensyn til ytelse. Versjon F3X er tilgjengelig nå. Ny, kraftig prosessor og langt mer sofistikert dataprosessering betyr doblet rekkevidde, redusert støy og økt detaljeringsgrad i bunnprofileringen. Dette gjelder både for 80 kHz og 160 kHz svinger.

80 kHz svinger gir en rekkevidde på ca. 1000 m og egner seg godt for større fartøy.

160 kHz svinger har tidligere hatt en begrenset rekkevidde. Med F3X versjonen er rekkevidden doblet til ca. 550 m, noe som gjør at denne versjonen vil fungere meget godt for mange typer fiskeri, i norske farvann.

Oppgrader nå!
Innbyttekampanje fra 18. mars - 20. september 2019. Les mer...
Har du allerede WASSP installert har Furuno Norge en innbyttekampanje for oppgradering til nyeste versjon. Installert svinger gjenbrukes, mens prosessoren skiftes. Det gis samtidig tilgang til et bredt spekter av nye funksjoner. Ta kontakt med din forhandler, eller med oss, og få oversikt over hvordan siste WASSP-versjon kan gjøre ditt fiske mer lønnsomt.

Kontakt din Furuno forhandler i dag
Les mer om WASSP F3X