Furuno deltok på ExpoFish utstillingen (25-27.mai) i Moskva sammen med Norwegian Technology Suppliers (NTS). NTS er en gruppe av viktige aktører innen fiskerinæringen. Det er totalt 11 medlemmer som leverer topp kvalitets utstyr fra topp til bunn for fiskefartøy.

ExpoFish 2011 var viktig for FURUNO Norge, det er liten tvil at det russiske markedet er i en positiv utvikling, med et betydelig potensiale.Fiskeflåten er i gjennomsnitt over 20 år gammel og behovet for oppgradering for å kunne operere på en kostnadseffektiv måte er så absolutt tilstede. I 2009 ble det innført et kvotesystem som varer for 10 år i gangen, noe som tillater selskaper i fiskerinæringen å operere i et mer langsiktig perspektiv. Dette er også positivt i forhold til den økonomiske situasjonen for eierne. Norge og Russland er i en positiv dialog for å samarbeide i form av finansiering, hvor Eksportfinans sammen med GIEK vil spille en viktig rolle.For mer informasjon om NTS:

http://www.nortechsuppliers.no/