9. mai migreres tjenesten Inmarsat C fra satellitt-kluster I-3 til I-4.

Det kan forventes et tjenestebrudd i forbindelse med denne migreringen. Det kan også ta noe tid før tjenesten fungerer normalt, med normal responstid.

Klikk her for mer informasjon. 

Klikk her for mer informasjon om migreringsfasene. 

Ikke behov for oppgradering av Furuno utstyr
Det er ikke behov for oppgradering av Furuno utstyret, Felcom-15/16 og Felcom18/19 i denne forbindelse. I-4 klusteret bruker samme frekvenser for Inmarsat C tjenesten, og Felcom-utstyret vil automatisk ta signal fra I-4 satellittene.

Dersom man mister dekning
Noen kunder vil oppleve at kjente skyggeområder for Imarsat C er forskjøvet, grunnet endret satellitt posisjon for I-4 klusteret. Dette er normalt.

Dersom man mister dekningen kan oppsett for «havområde» sjekkes. Hvordan dette gjøres er beskrevet i Felcom-utstyrets operasjonsmanual.

Dersom man i oppsettet har låst Felcom-utstyret til havområdet AOR-W Ocean Region sier Inmarsat følgende:

Before the migration, if your Inmarsat C terminal is located between 30°West and 20°East and is logged into AOR-W Ocean Region, you are strongly recommended to log your terminal into Atlantic Ocean Region East (AOR-E) to ensure continuity of service. Furthermore, make sure that your local applications (Data Reporting or SCADA or others) will operate correctly if the migration requires those applications to use a different ocean region.