Furuno Norge AS har inngått avtale med det canadiske selskapet Current Corporation ltd om distribusjon av deres nattkamera systemer.
Current Corporations produktserie, Night Navigator, omfatter kameraløsninger for alle typer maritime formål, og benyttes i dag om bord i arbeidsbåter, hurtiggående passasjerbåter, kystvaktfartøy, patruljebåter, redningsskøyter og forskningsfartøy.

De ulike løsningene er bygd på svært avanserte teknologiske plattformer som enten utnytter ubetydelige mengder rest-lys, eller utnytter ørsmå temperaturforskjeller til å bygge opp tydelige bilder av omgivelsene. Begge disse teknologiene kan utnyttes til å bygge opp et kombinert bilde, og kan ytterligere kombineres med HD dagkamera. I tillegg er man nå i sluttfasen av testingen av enda et nytt system som vil gi tydelige bilder selv gjennom regn og snø, hvilket aldri tidligere har vært kommersielt tilgjengelig. 

Alle kameraene har interface for gyro stabilisering, hvilket etter vårt syn er helt nødvendig for at et nattkamera skal fungere til profesjonelt bruk.
Current Corporation har levert nattkamera til krevende canadiske kunder siden oppstarten i 1986, og har bygget seg opp en unik kunnskap om operasjon under ekstreme forhold i arktiske farvann. Dette er kvaliteter som mange av våre norske kunder vil vite å sette pris på.

Current Corporation er produsent av «Night Navigator» natt kamera systemer. Night Navigator er installert om bord i en rekke arbeidsbåter, hurtiggående passasjerfartøy, kystvaktfartøy, patruljebåter, redningsbåter, super yachter  osv. over hele verden. I tillegg er Night Navigator også i bruk til kyst overvåking en rekke steder i verden. Current Corporation investerer kontinuerlig i videreutvikling av Night Navigator for et bredt spekter av applikasjoner, inkludert pirat overvåkning og søk og redning i ekstremvær.

Vi har stor tro på dette produktet her i Norge, og er nå stolt distributør av Night Navigator.